Russische en Slavische Studies - Cultural TrajectoriesElke donderdag om 17 uur in PCH 560,
behalve op dinsdag 3 oktober Online! at 3.30 p.m.!De cultuurgeschiedenis van een regio is altijd een pad met vertakkingen en meanders. In de lezingenreeks ´Cultural Trajectories´ verkennen we diverse aspecten van de bewogen cultuurgeschiedenis van Oost-Europa, op het vlak van filosofie, literatuur, beeldende kunst en populaire cultuur van de negentiende eeuw tot vandaag.

cultural trajectories (serie 2023)

De lezingen worden gegeven door (oud-)docenten en oud-studenten van de opleiding Russische & Slavische studies.


Donderdag 14 september:
Edgar Alberts - Een beknopte geschiedenis van de Russische geschiedfilosofie

‘Een van de centrale maatschappelijke debatten in 19e-eeuws Rusland betreft de geschiedfilosofische kwestie van Ruslands plaats in de wereld(geschiedenis), met als knallend hoogtepunt de botsing tussen de zogenoemde ‘slavofielen’ en ‘westerlingen’ in de jaren 1840 en 1850. In zijn presentatie zal Edgar Alberts laten zien hoe die discussie zich vanaf 1812 onder de Russische intelligentsia heeft ontwikkeld en deze duiden tegen de achtergrond van algemene Europese geschiedfilosofische trends van die tijd.’

Donderdag 21 september:
Philip Westbroek - Het komische in het werk van Nikolaj Gogol

In de literatuur wordt Gogol nog wel eens aangeduid als ‘de tsaar van de Russische lach’. In deze voordracht gaan we in op de vraag wat hiermee precies bedoeld wordt. Daarbij kijken we naar de ontwikkeling die het komische heeft doorgemaakt in Gogols werk vanaf de folkloristische humor van zijn vroege Oekraïense verhalen tot het urbane absurdisme van de Petersburgse vertellingen.

Donderdag 28 september:
Jenny Stelleman - Nadjezjda Teffi in Rusland en in Frankrijk

Teffi was een beroemde schrijfster in tsaristisch Rusland. In 1919 verliet ze Rusland en ging naar Parijs. Vele miljoenen vertrokken in de eerste emigratiegolf naar het buitenland. Teffi vormt een aanleiding om nader op deze emigratiegolf in te gaan.

DINSDAG 3 oktober (ON-LINE! at 15.30 p.m.):
Aleksey Kurbanovsky- Russian Soviet art of the 1930-50s as a 'hardcore' of Soviet culture and Soviet mentality.
ZOOM: https://uva-live.zoom.us/j/82416691716

Officially Socialist Realism was defined as «the true-to-life, historically accurate representation of revolutionary processes in life». This formula concerned more ideology (that is, the world view) of the artist than formal stylistic features; the only criteria of the latter being understanding and positive reaction of not-so-well-educated public. On the other hand, such «engaged art» appealed more to political consciousness of the viewer than to his/her visual faculty. To inspire Soviet people in their «labour heroism», Socialism must be shown in art as already existing; so, any deviations from the «the Utopia incarnate» were actually punishable. And yet the enthusiasm of the nation was genuine: the most convincing proof of that being the Victory over Nazi Germany in the so-called «Great Patriotic War».
(ZOOM link https://uva-live.zoom.us/j/82416691716)

Donderdag 12 oktober:
Guido Snel - Facing Srebrenica: visuele geschiedenis als basis voor toekomstig cultureel geheugen

Het Facing Srebrenica-project verzamelt privéfoto’s gemaakt door Nederlandse VN-soldaten op verzoek van overlevenden van de genocide in Srebrenica. Het is een interdisciplinair project dat foto’s benadert als culturele en historische bron, maar waarin ook kritische vragen worden gesteld over de politiek van archivering en beeldvorming tussen Bosnië en Nederland in een Europese context.

Donderdag 19 oktober: Anna Greszta - Conspiracy and memory in cultural representations of the Russo-Ukrainian war

Deze lezing is in het kader van het ‘Conspiracy Theories’-project dat wordt gecoördineerd door Boris Noordenbos. Er wordt daarbij gekeken naar Russische, Oekraïense en tot op zekere hoogte ook Poolse representaties van het conflict.

Iedereen is van harte welkom!