Slavische talen en culturen - Pools


Najnowsza Polska leksyka - w aspekcie kulturowym

Konkurs na tłumaczenie literatury polskiej w Holandii pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów

Universiteit van Amsterdam
SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam

20 wrzesnia 2023 (sroda)
9.00-10.45 {PCH 2.10) Co znaczq nowe slowa? {poziom A/8)
11.00-12.45 {PCH 6.20) Slownik Obserwatorium J zykowego Uniwersytetu Warszawskiego - narz dzie w badaniach nad najnowszym slownictwem jako odzwierciedleniem ku/tury i historii {poziom B)
13.00-14.45 {PCH 5.19) Slownik Obserwatorium J zykowego Uniwersytetu Warszawskiego - narz dzie w badaniach nad najnowszym slownictwem jako odzwierciedleniem kultury i historii {poziom B)
17.00-18.30 {PCH 6.06) Slownik Obserwatoriumj zykowego Uniwersytetu Warszawskiego - narz dzie w badaniach nad najnowszym slownictwem jako odzwiercied/eniem kultury i historii {poziom C)
17.00-18.30 {PCH 6.20) Tendencje w najnowszym slownictwie polskim w perspektywie kulturowo-historycznej {poziom C)
18.45-20.15 {PCH 6.06) Slownik Obserwatorium J zykowego Uniwersytetu Warszawskiego - narz dzie w badaniach nad najnowszym slownictwem jako odzwierciedleniem ku/tury i historii {poziom C)
18.45-20.15 {PCH 6.20) Tendencje w najnowszym slownictwie polskim w perspektywie kulturowo-historycznej {poziom C)

21 wrzesnia 2023 (czwartek)
11.00-12.45 {PCH 5.25) Zagadki o j zyku polskim i o polskiej kulturze {poziom A/8)
17.00-18.30 {PCH 6.15) Slownik Obserwatorium J zykowego Uniwersytetu Warszawskiego - narz dzie w badaniach nad najnowszym slownictwem jako odzwierciedleniem kultury i historii {poziom C)
17.00-18.30 {PCH 6.06) Tendencje w najnowszym slownictwie polskim w perspektywie kulturowo-historycznej {poziom C)
18.45-20.15 {PCH 6.15) Slownik Obserwatorium J zykowego Uniwersytetu Warszawskiego - narz dzie w badaniach nad najnowszym slownictwem jako odzwierciedleniem kultury i historii {poziom C)
18.45-20.15 {PCH 6.06) Tendencje w najnowszym slownictwie polskim w perspektywie kulturowo-historycznej {poziom C)

22 wrzesnia 2023 (Piéltek)
11.00-12.45 {PCH 6.20) Tendencje w najnowszym slownictwie polskim w perspektywie kulturowo-historycznej {poziom C)
13.00-14.45 {PCH 6.24) Tendencje w najnowszym slownictwie polskim w perspektywie kulturowo-historycznej {poziom C)
15.15-16.45 {PCH 3.01) Najnowsze slownictwo po/skie jako swiadectwo przemian ku/turowych - wyktad otwartyKlik op De Balie site voor het programma en voor meer informatie

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów oraz Sekcja Polska w Katedrze Języków i Kultur Słowiańskich UvA przy współpracy Sekcji Polskiej Levende Talen ogłaszają konkurs na tłumaczenie na język niderlandzki

W tym roku przypada 230. rocznica urodzin najwybitniejszego polskiego komediopisarza, twórcy oryginalnej polskiej komedii, także pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich. Sięgając do jego twórczości włączamy się w obchody Roku Aleksandra Fredry ogłoszonego przez Sejm RP.


Pragniemy również przybliżyć tę barwną postać literatury polskiej czytelnikowi niderlandzkojęzycznemu. Aleksander Fredro był bowiem nie tylko autorem kilkudziesięciu utworów, które szybko trafiały na sceny teatrów we Lwowie, Warszawie i Krakowie, ale znany był również jako twórca pamiętników, bajek i wierszy dla dzieci. Wiele sentencji z utworów pisarza żyje w polszczyźnie do dziś. LINK DO TEKSTU BAJEK ALEKANDERA FREDRY.

Dlatego też sięgnęliśmy do zbioru bajek, mając nadzieję, że w dobrym przekładzie zyskają one szansę, by ożyć w języku niderlandzkim i zagościć w kanonie literatury dzieciecej tego obszaru.

Termin złożenia prac: 10 września 2023 r. (godz.24.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne określone w Regulaminie konkursu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie listopada w siedzibie Ambasady RP w Hadze. Dokładny termin zostanie podany we wrześniu.

Szczegółowe informacje oraz:

LINK do pobrania tekstu w REGULAMINIE KONKURSU.


Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia wakacji z bajkami hrabiego Aleksandra Fredry!

Organizatorzy Patroni medialni:

Veel (literair) nieuws uit / over Polen is te vinden op de site van de Stichting Literatura

Op de website van Polish Culture staat veel nieuwe informatie en nieuws over de Poolse cultuur. Met elke paar weken nieuwe artikelen. Dit keer over de successen van jonge Poolse architecten.


Debat van 21 november 2017 in De Balie, Amsterdam is terug te zien op vimeo: Democracy in Europe: What about Poland?

In 2015 won de politieke partij ‘Peace and Justice’ de Poolse verkiezingen en nam direct een aantal maatregelen om hun macht te vergroten, onder meer door het verkleinen van de rechten en vrijheid van het Hooggerechtshof en de media. Hoe is het mogelijk dat het rechtssysteem in Polen zo snel ondermijnd kon worden? Wat betekent dit voor Oost-Europa en voor de Europese Unie als geheel? Kunnen we deze terugslag beter begrijpen door te kijken naar de geschiedenis?
Tijdens het debat werd gesproken over de winst van de politieke partij Peace and Justice in 2015, en de gevolgen daarvan voor de Poolse rechtstaat. Hoe is het mogelijk dat het rechtssysteem in Polen zo snel ondermijnd kon worden? Wat betekent dit voor Oost-Europa en voor de Europese Unie als geheel? Kunnen we deze terugslag beter begrijpen door te kijken naar de geschiedenis?

Er kwam een indrukwekkende selectie aan experts bijeen, onder meer Wojciech Sadurski, Marta Bucholc, Kees Sterk, en de Poolse Ombudsman Adam Bodnar, academici die zich bezighouden met de rechtstaat in het algemeen, maar specifiek die in Polen. Er zal gesproken worden over de winst van de politieke partij Peace and Justice in 2015, en de gevolgen daarvan voor de Poolse rechtstaat. Hoe is het mogelijk dat het rechtssysteem in Polen zo snel ondermijnd kon worden? Wat betekent dit voor Oost-Europa en voor de Europese Unie als geheel? Kunnen we deze terugslag beter begrijpen door te kijken naar de geschiedenis?

Lees verderstrahov4

In april 2013 waren we er met onze studenten Pools voor het paleis Kamieniec in Polen. Hier zijn een paar foto's van voor en tijdens deze reis!


strahov3