Russische en Slavische Studies


ONDERZOEKSMIDDG 26 mei 2023PROGRAMMA (als bijlage)

1. Petr Safronov: Studying the making of affective collectivities online (15.00-15.20) 
This presentation will look at how to utilize mixed methods research to study online connection ties. I would like to discuss how mixed methods are used to highlight emotive valences attached to media usage.

Dr. Peter Safronov is a guest scholar at the UvA. He is a specialist in political philosophy and education research, and author of several books and articles in the field. He is a member of the European Network of Psychological Anthropology and a participant of the Svobodny Universitet, a grassroots initiative of anti-war Russian academics. Peter Safronov graduated from the Moscow Lomonossov University with a PhD in Philosophy. Now he is researching affective citizenship and caring relationships in online settings.

2. Ellen Rutten: Protest Appeals & andere lopende zaken (15.20-15.40)
In mijn bijdrage vertel ik iets over mijn plannen voor een Nationale Wetenschapsagenda-aanvraag over Centraal- en Oost-Europese protestesthetiek. Aan deze aanvraag werken we samen met het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum. Ook ga ik in op een aantal andere lopende projecten.

Dr. Ellen Rutten is hoogleraar Slavische literatuur aan de UvA. Zij is hoofdredacteur van het gerenommeerde tijdschrift Russian Literature en een van de oprichters van de University of New Europe. Haar wetenschappelijk onderzoek is gericht op cultuur, literatuur, kunst en nieuwe media van het post-Sovjettijdperk.

3. Sara Crombach: Mythes en natievorming op de Kaukasus: Historici en de constructie van een Azerbeidzjaans verleden (15.40-16.00)

In de Sovjet-Unie waren geesteswetenschappen en politiek innig verstrengeld. Dit gold ook voor geschiedschrijving. In de niet-Russische periferie leverden historici een belangrijke bijdrage met het oog op privileges voor hun natie, of territoriale claims. In het geval van Armenië en Azerbeidzjan had deze “historikerstreit” grote gevolgen voor het conflict over de omstreden regio Nagorny Karabach. Deze gevolgen zijn tot op heden voelbaar.
In deze lezing ga ik in op de rivaliteit tussen deze historici en de gevolgen hiervan in de huidige tijd”.

Sara Crombach is concertpianist, slavist en Oost-Europadeskundige. Ze promoveerde in 2019 op de verstrengeling van politiek en geschiedschrijving in Sovjet-Azerbeidzjan. In de zomer van 2023 verschijnt haar boek “Myth Making and Nation Building: Ziia Buniiatov and the construction of the Azerbaijani Past.” Zij is verbonden aan de afdeling Europese Studies (UvA) waar zij colleges geeft met name over Centraal- en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Bovendien geeft zij veelvuldig concerten met muziek uit deze regio.

4. Paula Kyselica: Tsjechische aspecttrio’s (16.15-16.35)
Ik doe onderzoek naar het bestaan van aspecttrio's in het Tsjechisch. Dit zijn morfologisch verwante werkwoorden met (op het eerste gezicht) dezelfde lexicale betekenis, waarbij het geprefigeerde perfectieve werkwoord een aspectpaar vormt met het imperfectieve niet-geprefigeerde werkwoord als ook met het secundaire imperfectieve werkwoord (bijvoorbeeld, tát - roztát - roztávat ‘smelten’). In deze voordracht ligt de focus op eventuele subtiele betekenis- en functieverschillen tussen de imperfectieve leden en de plek van de trio's in het Tsjechische aspectsysteem.

Paula Kyselica werkt als docent taalverwerving Tsjechisch en is beëdigd vertaalster Tsjechisch. In het kader van de ACLC onderzoeksgroep “Comparative Slavic Verbal Aspect” onderzoekt zij het lexicale aspect (aktionsart) in het Tsjechisch.

5. Radovan Lučić: Het plusqamperfectum in het Kroatisch en Servisch (16.35-16.55)
Het plusquamperfectum (voltooid verleden tijd) is een samengestelde werkwoordsvorm die in het BKS, in tegenstelling tot bijv. het Pools of het Russisch (waar deze vorm allang uitgestorven is), vrij algemeen is. In ons onderzoek wordt, op basis van o.a. literaire- en Web corpora, deze vorm, zijn gebruik en frequentie in het moderne Kroatisch en Servisch geanalyseerd. Het omgaan met de data uit de corpora speelt hierbij een grote rol.

Radovan Lučić werkt als docent taalverwerving BKS en Slavische taalkunde en houdt zich bezig met bijzonderheden en ontwikkelingen in de Kroatische, Servische en Bosnische standaardtaal. Hij is vertaler van Nederlandse proza en auteur van het Kroatisch-Nederlands woordenboek.

6. Mystery guest!