Russische en Slavische Studies


De unieke reeks lezingen over de Nobelprijswinnaars
voor literatuur van Slavisch komaf is terug!9 maart 2023, PCH 5.60, 17.00-18.00
Arent van Nieukerken

De universaliteit van de vrouwelijke stem: Wisława Szymborska (1923-2012)In 1996 werd er gespeculeerd dat de Nobelprijs voor literatuur weer naar Polen zou gaan. Twee namen werden genoemd: Zbigniew Herbert en Tadeusz Różewicz. Tot verrassing van velen viel de keuze echter op Wisława Szymborska, toen al de meest gelezen dichter[es] in Polen. Haar populariteit onder een vrij breed lezerspubliek hing samen met haar poëtica waarin fijnzinnigheid, toegankelijkheid en soms ook maatschappelijke bewogenheid elkaar niet uitsloten. De constructie van de spreker in Szymborska’s is meestal niet specifiek ‘vrouwelijk’, maar overstijgt de gendergrenzen. De relevantie van de vrouwelijke stem spreekt als het ware vanzelf.


16 maart 2023 | PCH 5.60 |17.00-18.00
Petr Safronov

The Feelings Reserve | De gevoelsreserve

This talk will explore the works of Russian Nobel laureates in literature who have written a whole range of works that capture human emotion. Bunin and Pasternak, Brodsky and Sholokhov have created works that mix love and revulsion, fear and adoration in a realistic and compelling manner. What are the boundaries of this sentient cosmos? How particular feelings are depicted? What emotions are silenced and why? We will address these questions during this discussion.

Deze lezing verkent het werk van Russische Nobelprijswinnaars in de literatuur, die een hele reeks werken hebben geschreven waarin menselijke emoties zijn vastgelegd. Boenin en Pasternak, Brodsky en Sjolochov hebben werken gecreëerd waarin liefde en afkeer, angst en aanbidding op een realistische en meeslepende manier met elkaar verweven zijn. Wat zijn de grenzen van deze voelende kosmos? Hoe worden bepaalde gevoelens weergegeven? Welke emoties worden verzwegen en waarom? Op deze vragen gaan we in deze lezing in.


13 april 2023 | PCH 5.60 | 17.00-18.00
Kees Mercks

Op de golven van de tijd: Jaroslav Seifert (1901-1986)

Als Praagse arbeidersjongen werd Seifert in de jaren ‘20 van de vorige eeuw voorman van het poëtisme, een richting in de Tsjechische poëzie die enigszins te vergelijken is met het Russische futurisme. In de jaren ’30 behoorde hij tot de belangrijkste surrealisten. Na de installering van het communisme in februari 1948, kwam hij in botsing met de stalinistische censuur, en pas in de tweede helft van de jaren ’60 kon hij weer publiceren. Maar na de onderdrukking van de Praagse Lente in 1968, viel voor hem opnieuw het doek. Hij beleefde een derde bloeiperiode in de jaren ’70 en ’80, nu als dissidente dichter. Deze opmerkelijke ontwikkeling werd door het Nobelprijscomité op waarde geschat en in 1984 werd hem de Nobelprijs voor literatuur toegekend. De toenmalige president Husák moest dit met lede ogen aanzien.


20 april 2023 | PCH 5.60 | 17.00-18.00
Petr Safranov

Time Needle | Tijdsnaald

This talk will look at the philosophies of history, or lack thereof, in the texts of Solzhenitsyn as well as Sholokhov and Alexievich. It will center on the conflict between active engagement in contemporary events and merely witnessing them. I would like to delve into narrative epistemologies of testimony that these authors develop, their writing strategies and perspectives on national and global history.

Deze lezing gaat over de filosofie van geschiedenis, of het gebrek hieraan, in teksten van Solzjenitsyn, Sjolochov en Alexijevitsj. Centraal staat het conflict tussen actieve betrokkenheid bij hedendaagse gebeurtenissen en het louter aanschouwen ervan.
Ik wil ingaan op de narratieve epistemologie van getuigenissen die deze auteurs ontwikkelen, hun schrijfstrategieën en kijk op de nationale en mondiale geschiedenis.