Slavische Talen en Culturen - links

WEBSITE VAN SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN VAN DE UvA: UvA SLAVISTIEK

NEDERLANDS INSTITUUT IN SINT-PETERSBURG: N I P

RUSSISCHE EN SLAVISCHE STUDIES studeren? Lees hier meer
TIJDSCHRIFT VOOR SLAVISCHE LITERATUUR: Tijdschrift voor Slavische Literatuur

SLAVISCHE CAHIERS: Slavische Cahiers

HET SLAVISCH TONEEL: Slavisch Toneel

UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL PEGASUS: Pegasus is dé specialist op het gebied van Oost- en Midden-Europese taal & cultuur in Nederland, met een uitgeverij, een boekwinkel en een eigen import uit de betreffende landen.

SEELECTS ('Slavic and East-European Lectures'), de jaarlijkse lezingenreeks georganiseerd door de Onderzoeksgroep Slavistiek en Oost-Europakunde: SEELECTS biedt een forum aan nationale en internationale onderzoekers. De thema's die aan bod komen hebben alle betrekking op Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa, maar beperken zich niet tot Slavische topics alleen. De thema's zijn eerder breed explorerend dan eng toegespitst.R U S S I S C H

RAAM OP RUSLAND: RaamopRusland

Sectie Russisch van Levende Talen: russisch.levendetalen.nl

P O O L S

Webportaal van de Poolse Gemeenschap in Nederland: https://polonia.nl/

Een gesprek met historica Christie Miedema over haar proefschrift ‘Vrede of Vrijheid’: https://polonia.nl/?p=19329

SECTIE POOLS van Levende Talen: pools.levendetalen.nl


RUSSISCHE EN SLAVISCHE STUDIES studeren? Lees hier meer

T S J E C H I S C H

Tsjechische taal en cultuur (UvA): http://cf.hum.uva.nl/tsjechisch/

Tsjechisch Centrum in Den Haag: http://hague.czechcentres.cz/

PLUH, Tsjechisch-Nederlands Literair nieuws: www.pluh.org


S E R V I S C H / K R O A T I S C H

Kroatische Literatuur in Nederland (KLIN): moderne literatuur uit Kroatië, voor de Nederlandse lezers gekozen, vertaald en uitgegeven door Sanja Kregar.

Digitale BALKANboeken Bibliotheek (Blog): http://balkanboeken.blogspot.nl/?view=classic