Russische en Slavische Studies - 1918-2018


najaar 1918: europa op de schop


In 2018 is het 100 jaar geleden dat Tsjechoslowakije als onafhankelijke staat werd opgericht. Binnen en buiten Tsjechië wordt daar op tal van manieren bij stilgestaan. In het kader hiervan organiseren het Tsjechisch Centrum, de Tsjechische ambassade in Den Haag en de Opleiding Russische en Slavische Studies van de Universiteit van Amsterdam een vertaalwedstrijd.

De opgave bestaat uit het vertalen van twee brieven van schrijfster, journaliste en vertaalster Milena Jesenská (1896 -1944). Milena Jesenská is in het Westen het bekendst als vriendin van Franz Kafka, met wie ze uitgebreid heeft gecorrespondeerd. Ze was de eerste die een werk van Kafka in een vreemde taal, nl. Tsjechisch, vertaalde. In het zelfstandige Tsjechoslowakije heeft ze voornamelijk als journaliste gewerkt. In het begin van de Tweede wereldoorlog heeft ze zich bij het verzet aangesloten en werd later gearresteerd. Ze overleed in het concentratiekamp Ravensbrück. De twee brieven die hier voorgelegd worden komen uit 1924, ze zijn gericht aan de hoofdredacteur van het dagblad Národní listy (Nationale bladen) Dr. Karel Hoch. In de eerste brief beschrijft ze haar persoonlijke situatie. In de tweede kijkt ze kritisch naar de rol van dit dagblad, dat in 1861 was opgericht als onderdeel van de emancipatorische strijd van Tsjechen in de Dubbelmonarchie, in de nieuwe situatie van een zelfstandige staat.

Belangstellenden kunnen zich voor deze vertaalwedstrijd aanmelden bij het Tsjechisch Centrum (cchaag@czech.cz) en krijgen dan de tekst toegestuurd. De inzendingen worden geanonimiseerd en beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van slavist en vertaalwetenschapper Eric Metz (Universiteit van Amsterdam), de andere twee juryleden zijn Kees Mercks en Magda van Duijkeren-Hrabová, inmiddels gepensioneerde docenten Tsjechische literatuur en Tsjechische taalverwerving aan dezelfde universiteit.

De twee beste vertalingen worden beloond met ticket naar Praag.* Alle inzendingen krijgen schriftelijke of mondelinge feedback (in de vorm van een workshop) van de jury.

Inzendingen kunnen tot uiterlijk 3 september 2018 worden verstuurd naar: cchaag@czech.cz

De uitslag wordt op 3 november 2018 bekendgemaakt tijdens het symposium 1918: Europa op de schop, georganiseerd door de Opleiding Russische en Slavische Studies UvA in samenwerking met het Tsjechisch Centrum en de Tsjechische ambassade in Den Haag.
*De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende inzendingen de prijzen niet uit te reiken.